Dětské workshopy pořádáme pro děti základních a středních škol, ne vždy nutně konané na jejich půdě. S dětmi se potkáváme ve škole, v zájmovém kroužku, na škole v přírodě, na adaptačním programu, ale i individuálně  v naší prostorách. Zaměřujeme se na témata finanční gramotnosti a zvládání emocí, nastavení cílů, využití potenciálu a silných stránek.

Stále častěji se setkáváme s tím, že jsou děti v dnešní době přehlceni odbornými znalostmi předmětů ve škole a informacemi ze sociálních sítí, díky čemuž mají zkreslenou představu o opravdovém životě. Jsou zdatní v ovládání virtuální reality a často v ní i přetrvávají v reálném životě, ale většina dětí nezná opravdové já, samy sebe, neumějí zvládat emoce, nastavit si cíle dlouhodobé, ani krátkodobé.

Proto jsme vytvořili workshop, kde se děti vtipnou formou dozví, jak funguje mozek a emoce, v praktické části si, s naší pomocí, přijdou na silné a slabé stránky, nastaví krátkodobé i dlouhodobé cíle, vize a kroky. Uvědomí si překážky, které je na jejich cestě k nim potřeba zdolat.

Děti dostanou praktické rady, jak se efektivně učit, využívat například velice účinné myšlenkové mapy, zvládat time management, nervozitu a stres u zkoušení, testů a prezentací a jak sebevědomě obstát v jakémkoliv kolektivu.

Aktuální workshopy

Cena: dle workshopu a počtu zúčastněných dětí