Workshop HACKNI SVŮJ MOZEK® děti a mládež 

pořádáme pro děti základních a středních škol, ne vždy nutně konané na jejich půdě. S dětmi se potkáváme ve škole, v zájmovém kroužku, na škole v přírodě, na adaptačním programu, ale i individuálně  v našich nebo jiných prostorách. Zaměřujeme se na témata  zvládání emocí, nastavení cílů, využití vlastního potenciálu a silných stránek, nastavení správných návyků a vlastních vizí, komunikačních dovedností, finanční gramotnosti i chytrého využívání sociálních sítí.

Stále častěji se setkáváme s tím, že jsou dětiv dnešní době přehlceni odbornými znalostmi předmětů ve škole a informacemi ze sociálních sítí, díky čemuž mají zkreslenou představu o opravdovém životě. Jsou zdatní v ovládání virtuální reality a často v ní i přetrvávají v reálném životě, ale většina dětí nezná opravdové já, samy sebe, neumějí zvládat emoce, nastavit si cíle dlouhodobé, ani krátkodobé.

Proto jsme vytvořili workshop, kde se děti vtipnou formou dozví, jak funguje mozek a emoce, v praktické části si, s naší pomocí, přijdou na silné a slabé stránky, nastaví krátkodobé i dlouhodobé cíle, vize a kroky. Uvědomí si překážky, které je na jejich cestě k nim potřeba zdolat.

Děti dostanou praktické rady, jak se efektivně učit, využívat například velice účinné myšlenkové mapy, zvládat time management, nervozitu a stres u zkoušení, testů a prezentací a jak sebevědomě komunikovat a obstát v jakémkoliv kolektivu.

    

HACKNI SVŮJ MOZEK® pro sportovce

Workshop se speciální úpravou pro sportovce. Workshop je obohacen o témata související se sportem. Na děti je v současné době vyvíjen tlak v oblasti sportovního výkonu. Skoro žádný sport dnes bohužel nejde dělat bez neustálého tlaku na výkon, na vítězství, prostě jen tak pro radost. Často se děti setkávají s prohrou, myslí si, že selhaly a dopadá to na jejich celkovou psychiku.  Neumí pracovat s emocemi v průběhu zápasu, závodů nebo turnajů.

S naší pomocí se děti naučí, jak pracovat s vlastními emocemi, jak držet hlavu stále nahoře i při nepříznivém aktuálním vývoji, jak zvládat vlastní strach a stres, jak budovat vlastní sebedůvěru, jak se nepodceňovat a jak nastavit správně vlastní mysl a jak být v stále přítomném okamžiku a v neposlední řadě jak pracovat s vlastní sebereflexí a nebýt na sebe příliš přísní.

HACKNI SVŮJ MOZEK® pro dospělé

Zaměřujeme se na témata  zvládání emocí, nastavení cílů, využití vlastního potenciálu a silných stránek, nastavení správných návyků, potlačení zlozvyků. Definování vlastních vizí, zlepšení komunikačních dovedností i chytrého využívání sociálních sítí bez negativních vedlejších účinků. Dále také hledání vlastní motivace, vlastních hodnot a přiměřené sebereflexe. Nastavení workflow balance, time management a uvědomění si vlastní hodnoty.

Aktuální workshopy

Cena: dle workshopu a počtu zúčastněných dětí