VZDĚLÁVÁNÍ PRO FIRMY

ŠKOLENÍ PRO TÝMY

Věnujeme se vzdělávání v oblasti osobního a profesního rozvoje. Pomáháme zvyšovat výkonnost, produktivitu a pohodu zaměstnanců. Věříme, že úspěch ve firmě není pouze o číslech a výsledcích, ale také o štěstí, radosti a osobním rozvoji jednotlivců. Základem  našeho vzdělávacího přístupu je moderní neurověda, kdy vycházíme z jejich nejnovějších poznatků a studií. Učíme, jak poznat vlastní mozek, jak s ním pracovat naplno a dosáhnout tak většího růstu.

Pomáháme leaderům, týmům, ale i jednotlivcům vytvářet prostředí, kde se každý cítí oceněný, podporovaný a motivovaný k dosažení svého plného potenciálu. Ať už je firma malá nebo velká, věříme, že každý zaměstnanec má schopnost přinášet hodnotu a může být hnací silou pozitivní změny. Osobní a profesní rozvoj jdou ruku v ruce. Když se vaši zaměstnanci cítí podporovaní ve svém osobním růstu, přenáší se to do jejich práce.

Připravíme pro vás školení na míru dle vašich představ a požadavků. Formu a téma lze zvolit podle toho, co je pro vaši firmu aktuálně nejpřínosnější.

TÉMATICKÉ OKRUHY

OBCHOD A KOMUNIKACE

Talenty a využití vlastního potenciálu

Prezentování

Komunikace

Náročné situace

Jak dávat zpětnou vazbu sobě i ostatním

Asertivita

SCARF

WELL BEING

Odpočinek

Vyváženost pracovního a soukromého života

Lepší spánek

Mindfulness

PRODUKTIVITA

Myšlenkové mapy

Time management

Digitální minimalismus, dopamin / levný dopamin

Sociální sítě a závislost z pohledu mozku

Návyky – druhy, jak vznikají a jak se jich zbavit

Maximální výkonnost vědomého myšlení

SEBEROZVOJ

Mozek, myšlení a emoce

Emoční regulace

Neurodiverzita, tedy jedinečnost mozku

Nastavení mysli, fixní vs. růstové myšlení

Životní poslání, vize a hodnoty

Sebedůvěra, sebeuvědomění

Síla vizualizace

FORMY ŠKOLENÍ

  • přednáška (45 min. – 2,5 hod.)
  • webinář (max. 4 hod.)
  • workshop (2 – 8 hod.)
  • individuální koučink (1-12 sezení)
  • akademie (3-6 setkání po 2 hod.)
  • dlouhodobá spolupráce

Informace k průběhu školení:

Školení realizujeme prezenčně i online. Webináře jsou vedeny nejčastěji programem ZOOM. Přizpůsobíme se požadavkům firmy.

Ceny jsou závislé na tématu, rozsahu spolupráce, formě školení a počtu účastníků. Pro poptávku spolupráce nás neváhejte kontaktovat.

KOUČINK

Ve firmách realizujeme týmový a individuální koučink. Je založen na nejnovějších poznatcích moderní neurovědy. Tento unikátní koučovací přístup je znám jako BRAIN-BASED COACHING. Podstatou tototo přístupu je pochopení procesů, které probíhají ve vlastním mozku a díky tomuto pochopení přichází mnohem větší porozumění sobě samému i ostatním. Brain-Based Coachingem lze dosáhnout významného vývoje jednotlivců, týmů a dokonce i celé firmy.

PERSONÁLNÍ AUDIT

CO JE PERSONÁLNÍ AUDIT?

Personální audit je komplexní, zcela nezávislé, externí, objektivní posouzení zaměstnanecké agendy firmy, tedy zhodnocení struktury, vytíženosti, efektivity, komunikačních toků, spokojenosti, odbornosti, firemní kultury a image firmy.

K ČEMU JE PERSONÁLNÍ AUDIT DOBRÝ?

Personální audit pomůže objevit cesty jak zlepšit  úspěšnost a výkonnost  zaměstnanců a jak zlepšit fungování vaší firmy. Personální audit vám poskytne pohled na vaši firmu zvenčí. Uvidíte z jiné perspektivy současné nastavení pracovních procesů a vztahů a nahlédnete do budoucnosti, v níž jsou tyto procesy a vztahy nastaveny maximálně efektivně a vedou k rozvoji vaší firmy a vyššímu zisku.

ZVAŽUJETE, ZDA POTŘEBUJETE PERSONÁLNÍ AUDIT?

Potřeba personálního auditu je individuální.  Vzniká z důvodu konkrétní situace. Například firma chce zmapovat a optimalizovat interní procesy, protože se chce někam posunout. Chce více vydělávat, zvýšit prodeje, zlepšit vztahy na pracovišti, snížit fluktuaci zaměstnanců, vybudovat nový tým či novou organizační strukturu, mít moderní, efektivní a rychlé procesy, případně chce přilákat nového investora či chce majitel firmu prodat.

JAK PERSONÁLNÍ AUDIT PROBÍHÁ?

Na schůzce s naším konzultantem si majitel dohodne parametry personálního auditu. Jaký je cíl auditu, jaká bude časová náročnost, kterými oblastmi se má zabývat, k čemu bude mít konzultant přístup (smlouva o mlčenlivosti je samozřejmost), s kým bude hovořit a na co se má zaměřit.