VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLY

Workshop HACKNI SVŮJ MOZEK®

Unikátně pojatý, ucelený vzdělávací program, který dává základy pro osobní rozvoj. Program je celý postaven na poznatcích moderní neurovědy a umožňuje hluboký vhled do toho, co se děje přímo v mozku. Vysvětluje PROČ: proč mám nějakou emoci, proč beru neustále mobil do ruky, proč se cítím v depresi, proč mi někdo říká, že není dobré koukat do mobilu před spaním, proč se neumím soustředit na  učení, na práci …. Pochopení PROČ zvyšuje motivaci ke změně a ke spolupráci.

DĚTI A MLÁDEŽ

Workshopy realizujeme pro děti základních a středních škol. Zaměřujeme se na témata zvládání emocí, posilování psychické odolnosti, nastavení cílů a vizí, využití vlastního potenciálu a silných stránek, nastavení správných návyků, rozvíjení komunikačních dovedností a dovedností nutných k odbourávání negativního vlivu sociálních sítí, ale i závislosti na digitálních médiích a jejich  chytrého a bezpečného využívání.

PEDAGOGOVÉ A DALŠÍ ZAMĚSTNANCI

Zaměřujeme se na témata  zvládání emocí, nastavení cílů, využití vlastního potenciálu a silných stránek, nastavení správných návyků, potlačení zlozvyků. Definování vlastních vizí, zlepšení komunikačních dovedností, řešení náročných situací, asertivity a i chytrého využívání sociálních sítí bez negativních vedlejších účinků. Dále také hledání vlastní motivace, vlastních hodnot,  ale i dávání zpětné vazby sobě i ostatním. Nastavení workflow balance, lepší spánek, mindfulness, time management a uvědomění si vlastní hodnoty. 

Připravíme pro vás školení na míru dle vašich představ a požadavků. Formu a téma lze zvolit podle toho, co je pro daný kolektiv aktuálně nejpřínosnější.