ŠKOLENÍ PRO JEDNOTLIVCE

Věnujeme se vzdělávání v oblasti osobního a profesního rozvoje. Naším cílem je pomáhat účastníkům cítit se lépe, být šťastnější a vyrovnanější,  posílit psychickou odolnost, zvýšit sebevědomí, podpořit osobní růst a rozvíjet dovednosti nezbytné k odbourání negativního vlivu sociálních sítí, aby bylo možné dosáhnout zlepšení vztahu se sebou samým, vnitřní pohody a životní spokojenosti.

MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ

ONLINE WEBINÁŘ

  • různá témata v oblasti osobního a profesního rozvoje
  • obvykle v délce 1,5 hodiny

ONLINE KURZ

  • hlubší rozvoj v dané vybrané oblasti
  • obvykle 1,5 – 3 hodiny

OSOBNÍ KONZULTACE

    • Pomocí Brain-based koučinku, který je založen na nejnovějších poznatcích neurovědy,  pomáháme jednotlivcům v jejich mentálním rozvoji, nastavení cílů, motivaci a zvyšování sebedůvěry a sebevědomí.

    • Může jít o transakční (1-3 sezení) nebo transformační koučink (série sezení), jehož cílem je pomoci k trvalým pozitivním změnám.

    • Hledáme společně  změny v myšlení, v přístupu, jak využít naplno svůj vlastní potenciál a další možnosti rozvoje. Pomocí neurokoučinku startujeme změny, které pomáhají v dosahování výsledků a pozitivních změn v osobním, ale i profesním životě.

STÁHNI SI EBOOK ZDARMA A ZAČNI NA SOBĚ PRACOVAT HNED!

7 kroků, jak hacknout svoje emoce