Co je obchodní (sales) audit?

Obchodní audit je komplexní, systematické, zcela nezávislé a objektivní posouzení obchodní agendy firmy.  Zahrnuje důkladnou analýzu obchodních procesů, strategií a složení obchodního týmu vaší firmy nebo společnosti.

 K čemu je obchodní audit dobrý?

Obchodní audit vám umožňuje posoudit výkonnost firmy, odhalit skrytý potenciál a identifikovat klíčové oblasti, které je třeba optimalizovat pro dosažení růstu a vyšších zisků.

Jak obchodní audit probíhá?

Během auditu se analyzují prodejní strategie, marketingové kampaně, efektivita prodejních procesů a úspěšnost obchodního týmu.

Co je výstupem obchodního auditu?

Výsledky auditu slouží jako základ pro navrhování opatření a strategií, které povedou k efektivnějšímu obchodnímu prostředí, zvýšení tržního podílu a dosažení trvalého finančního růstu.