Co je personální audit?

Personální audit je komplexní, zcela nezávislé, externí, objektivní posouzení zaměstnanecké agendy firmy, tedy zhodnocení struktury, vytíženosti, efektivity, komunikačních toků, spokojenosti, odbornosti, firemní kultury a image firmy.

K čemu personální audit dobrý?

Personální audit pomůže objevit cesty jak zlepšit  úspěšnost a výkonnost  zaměstnanců a jak zlepšit fungování Vaší firmy. Personální audit Vám poskytne pohled na Vaši firmu zvenčí. Uvidíte z jiné perspektivy současné nastavení pracovních procesů a vztahů a nahlédnete do budoucnosti, v níž jsou tyto procesy a vztahy nastaveny maximálně efektivně a vedou k rozvoji Vaší firmy a vyššímu zisku.

Zvažujete, zda potřebujete personální audit?

Potřeba personálního auditu je individuální.  Vzniká z důvodu konkrétní situace. Například firma chce zmapovat a optimalizovat interní procesy, protože se chce někam posunout. Chce více vydělávat, zvýšit prodeje, zlepšit vztahy na pracovišti, snížit fluktuaci zaměstnanců, vybudovat nový tým či novou organizační strukturu, mít moderní, efektivní a rychlé procesy, případně chce přilákat nového investora či chce majitel firmu prodat.

Jak personální audit probíhá?

Na schůzce s naším konzultantem si majitel dohodne parametry personálního auditu. Jaký je cíl auditu, jaká bude časová náročnost, kterými oblastmi se má zabývat, k čemu bude mít konzultant přístup (smlouva o mlčenlivosti je samozřejmost), s kým bude hovořit a na co se má zaměřit.

Co je výstupem personálního auditu?

Podrobná zpráva, která analyzuje oblasti realizovaného auditu. Poskytuje managementu informace o tom, které procesy jsou nastaveny ideálně, které je potřeba vylepšit či změnit a které by měla firma co nejdříve nebo postupně odbourat. Identifikuje rizika a překážky v řízení a rozvoji lidských zdrojů. Předkládá konkrétní návrhy řešení.